Instytucje finansowe w Polsce

System bankowy w Polsce tworzą przede wszystkim takie instytucje, jak bank centralny oraz gęsta sieć banków komercyjnych. Nie są one jednak jedynymi instytucjami wchodzącymi w skład tego systemu. Warto pamiętać również o innych towarzystwach, które mają istotny wpływ na fundusze.

Jakie instytucje uzupełniają system bankowy?

Ważną pozycję zajmują tu fundusze wspólnego inwestowania, które działają na bardzo prostych zasadach. Jedna osoba powierza swe oszczędności takiej instytucji, ta zaś obraca nimi w taki sposób, aby zapewnić sobie i swemu klientowi możliwie jak największy zysk. Aby taki fundusz mógł działać efektywnie, ważna jest znajomość zasad inwestowania oraz obracania papierami wartościowymi. Dobry fundusz musi inwestować rozsądnie, zapewniając maksymalny poziom bezpieczeństwa.

Nie brak też na rynku instytucji pozabankowych. To tzw. parabanki, do których można zaliczyć kasy oszczędnościowe, instytucje kredytowe czy też spółki oszczędnościowo – kredytowe. Są one silną konkurencją dla tradycyjnych banków, zaś swych klientów kuszą korzystnym oprocentowaniem kont oszczędnościowych oraz szybkie pożyczki chwilówki – także bez prowizji. Są bardziej elastyczne niż tradycyjne banki, jednak przy wyborze ich usług należy zachować ostrożność. Nie każdy parabank działa całkiem uczciwie, o czym można było się zresztą w ostatnich latach wielokrotnie przekonać.

W krajowym systemie finansowym swą obecność silnie akcentują również towarzystwa ubezpieczeniowe. Głównym przedmiotem ich działalności są indywidualne ubezpieczenia. Najpopularniejsze są ubezpieczenia na życie, choć polisę można wykupić już praktycznie na każdą okoliczność. Ubezpieczenia na wypadek bezrobocia czy inwalidztwa to tylko niektóre z ofert takich towarzystw.

Inna ważna instytucja finansowa to giełda. Tu sprzedaje się papiery wartościowe, zaś obracanie nimi w umiejętny sposób może przynieść spore zyski. Giełda (podobnie jak rynek Forex) wymaga jednak ogromnej wiedzy oraz silnego zaangażowania, nie jest to zatem „rozrywka” dla tych, którzy nie mają pojęcia na temat rynku kapitałowego oraz reguł gry na giełdzie. Giełda ma jednak ogromne znaczenie dla państwowej gospodarki. Sprzedaż akcji pozwala na pozyskiwanie środków na nowe inwestycje, ułatwia również przepływ kapitału. W efekcie giełda może w istotny sposób wpływać na rozwój gospodarczy całego kraju.